Adviesrapport verbeteren energielabel

Kopers, huurders, overheid en banken stellen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van
bedrijfspanden. Zo bereidt de overheid wetgeving voor die stelt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. Nederlands grootste banken ABN AMRO, ING en Rabobank sluiten hier inmiddels bij aan en stellen voorwaarden aan het energielabel voor het (her)financieren van zakelijk onroerend goed.

Waarom een Adviesrapport verbeteren energielabel
Het Adviesrapport verbeteren energielabel van Energielabel Holland geeft concreet en helder aan welke maatregelen u dient te nemen voor het bereiken van een bepaald label (bijvoorbeeld
energielabel C voor uw kantoor). Het Adviesrapport verbeteren energielabel geeft daarnaast een indicatieve hoogte van de investering die is gemoeid met het realiseren van dat energielabel.

EP-U adviseurs van Energielabel Holland staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS en zijn daarmee gekwalificeerd voor het opstellen van adviesrapporten voor het verbeteren van energielabels.

Hoe werkt het?

 1. Een EPA-U adviseur van Energielabel Holland verzorgt allereerst een opname van het pand. Hierbij wordt uw pand bouwkundig en installatietechnisch in kaart gebracht (isolatie van vloer/gevel/dak, glas, installaties (verwarmen/koelen), verlichting en andere factoren die het energielabel beïnvloeden.
 2. We stellen uw huidige energielabel vast. Op basis van de bevindingen tijdens de opname bepaalt de adviseur de startpositie van het pand.
 3. U ontvangt van ons een adviesrapport met verbeteradviezen voor uw bedrijfspand. De inhoud van het rapport kent de volgende onderwerpen:
  a) Huidige energielabel pand: wat is het huidige energielabel van het bedrijfspand.
  b) Opvallende zaken: wat is de adviseur opgevallen aan het pand. Zijn er factoren die sterke (positieve of negatieve) invloed hebben op het energielabel.
  c) Maatregelen voor verbeteren energielabel: Beschrijving van welke maatregelen nodig zijn om het energielabel te verbeteren. Per energielabel klasse (A t/m G) wordt beschreven hoe u deze kunt bereiken.
  Voorbeeld: U heeft nu energielabel D, in het rapport treft u vervolgens:

  • Concrete lijst van maatregelen om van D naar energielabel C te komen.
  • Concrete lijst van maatregelen om van D naar energielabel B te komen.
  • Concrete lijst van maatregelen om van D naar energielabel A te komen.
 4. De EPA-U adviseur ligt het adviesrapport telefonisch toe. Ons adviesrapport is een helder en overzichtelijk document. Om alles helemaal duidelijk te maken en eventuele vragen te beantwoorden lichten onze adviseurs het rapport telefonisch toe.

Maatwerkofferte
Met het oog op de grote diversiteit tussen bedrijfspanden (winkel, kantoor, horeca, schoolgebouw,
ziekenhuis, etc.) maken wij voor ieder project een maatwerkofferte. Wanneer u over veel informatie
beschikt om aan te leveren (denk aan bouwtekeningen, plattegronden/NEN 2580 meetrapporten,
lichtplannen en/of installatietekeningen) dan heeft dit een gunstige invloed op de offerteprijs die we
u kunnen aanbieden.