Puntentelling

Wat is een puntentelling?
Met een puntentelling wordt de maximale huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat berekend op grond van het Besluit Huurprijzen Woonruimte, het woningwaarderingsstelsel en het Beleidsboek behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte van de Huurcommissie. Zo worden er in de puntentelling punten gegeven voor o.a. de oppervlakte van vertrekken en overige ruimten, de afwerking van de keuken en badkamer, de WOZ-waarde en de hoogte van de energie-index (voorheen energielabel). Met onze rapportage kunt u aantonen wat het puntentotaal is bij aanvang van de huurovereenkomst. Zowel de verhuurder als huurder hebben baat bij een betrouwbare onafhankelijke puntentelling.

Als voor alle onderdelen de punten zijn berekend kan men uit de huurprijzentabel van de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte aflezen welke huurprijs hiertegenover staat. Ligt deze prijs boven de geldende liberalisatiegrens, dan mag men zelf een huurprijs vaststellen (liberale huursector). Ligt de prijs onder de liberalisatiegrens, dan mag men maximaal de huurprijs vragen die in de huurprijzentabel staat vermeld (sociale huursector).

Waarom een puntentelling op laten stellen?
Het is erg belangrijk om voor de aanvang van de huurovereenkomst te weten in welke huursector de te verhuren woning valt en wat de maximale huurprijs is. De huurder heeft namelijk het recht om binnen een half jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen door de Huurcommissie. Een rapporteur van de Huurcommissie onderzoekt dan of de huurprijs is vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. Indien blijkt dat de woning niet volgens de wet- en regelgeving wordt verhuurd, kan dit zeer vervelende gevolgen hebben.