Meetrapport volgens Meetinstructie Gebruiksoppervlakte

Voor het bepalen van de oppervlakte wordt gebruik gemaakt van de NEN 2580. NEN 2580 adviseurs
van Energielabel Holland hebben in de afgelopen jaren ruim 2500 woningen, kantoren, winkels,
bedrijfshallen en ziekenhuizen voorzien van een NEN 2580 meetrapport.

Waarom een NEN 2580 meetrapport?
Een NEN 2580 meetrapport van Energielabel Holland geeft exact inzicht in de vloeroppervlakte van
uw woning. Indien u voorafgaand aan een koop- of huurtransactie een NEN 2580 meetrapport laat
opstellen, voorkomt dat discussies achteraf en bespaart u tijd en kosten.

Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen (versie januari 2016)
In het verleden werd in verkoop- en verhuuradvertenties van woningen vaak een onjuiste
oppervlakte en/of inhoud vermeld. Dit heeft ertoe geleid dat de VNG, de Waarderingskamer en de
brancheorganisaties Vastgoedpro, VBO en NVM in de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen
afspraken hebben gemaakt over hoe woningen uniform ingemeten moeten worden. In de
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen is uitgebreid omschreven hoe de gebruiksoppervlakte
moet worden bepaald.
De gebruiksoppervlakte volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen is een afgeleide van de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. Het verschil tussen de gebruiksoppervlakte volgens de
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen en de NEN 2580 is dat de oppervlakte van dragende
binnenmuren volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen tot de gebruiksoppervlakte
wordt gerekend in tegenstelling tot de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. Daarnaast moet
volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen een onderverdeling worden gemaakt in
gebruiksoppervlakte wonen, overig inpandige ruimte, externe bergruimte en gebouwgebonden
buitenruimte.

Kies bij de verkoop of verhuur van uw woning daarom voor een meetrapport type A volgens de
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen. Dit betekent dat de woning nauwkeurig met
laserapparatuur wordt ingemeten. Bij het meetrapport type A ontvangt u tevens een meetcertificaat
en een toelichting.