Meetrapport NEN 2580

Voor het bepalen van de oppervlakte wordt gebruik gemaakt van de NEN 2580. NEN 2580 adviseurs van Energielabel Holland hebben in de afgelopen jaren ruim 2500 woningen, kantoren, winkels, bedrijfshallen en ziekenhuizen voorzien van een NEN 2580 meetrapport (en huurderverdeelstaten).

Waarom een NEN 2580 meetrapport?
Een NEN 2580 meetrapport van Energielabel Holland geeft exact inzicht in de vloeroppervlakte en een analyse van een gebouw op ruimtefunctieniveau. Indien u voorafgaand aan een koop- of huurtransactie een NEN 2580 meetrapport laat opstellen, voorkomt dat discussies achteraf en bespaart u tijd en kosten. Wij meten alle oppervlaktedefinities uit de NEN 2580 in, zoals de gebruiksoppervlakte (GO), verhuurbare vloeroppervlakte (VVO), bruto vloeroppervlakte (BVO), netto vloeroppervlakte (NVO) en tarra oppervlakte (TO).

Bedrijfsmatig vastgoed
Voor de verkoop en verhuur van bedrijfsmatig vastgoed zoals kantoren, bedrijfspanden en winkels zijn met name de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van belang. De NTA 2581 geeft aan dat de oppervlakten bepaald kunnen worden op basis van een inmeting ter plaatse (type A) en een inmeting vanaf tekening (type B).

Meetrapport NEN 2580 type A (inmeting ter plaatse)
Indien geen bouwtekeningen voorhanden/niet meer actueel zijn óf dat een controle gewenst is, kan het beste worden gekozen voor een meetrapport type A. Dit betekent dat het pand nauwkeurig met laserapparatuur wordt ingemeten. Bij het meetrapport type A ontvangt u een meetcertificaat, een
meetstaat, een vlakkentekening en een toelichting. De bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) worden vastgesteld volgens de NEN 2580 en de meetrapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581.

Meetrapport NEN 2580 type B (inmeting vanaf tekeningen)
Indien er geen twijfels bestaan over de juistheid van de beschikbare tekeningen kan een meetrapport type B worden opgesteld. De oppervlakte wordt in dit geval vanaf de tekeningen bepaald. Deze manier van inmeten is minder nauwkeurig omdat afwijkingen in de uitvoering/bouw niet worden
meegenomen. Bij een meetrapport type B ontvangt u een meetcertificaat, een meetstaat, een vlakkentekening en een toelichting. De bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) worden vastgesteld volgens de NEN 2580 en de meetrapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581.

Maatwerkofferte
Met het oog op de grote diversiteit tussen bedrijfspanden (winkel, kantoor, horeca, schoolgebouw, ziekenhuis, etc.) maken wij voor ieder project een maatwerkofferte. Wanneer u al over originele bouwtekeningen beschikt dan heeft dit een gunstige invloed op de offerteprijs die we u kunnen
aanbieden.