Energie-index woning

Wat is een energie-index?
Het energielabel drukt uit hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woonruimte. Voor het opstellen van een energielabel worden ca. 150 woningkenmerken opgenomen. Het gaat dan om eigenschappen en maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken.

De ervaren EPA-W adviseurs van Energielabel Holland staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS.nl en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van energielabels. De energielabels die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar rechtsgeldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO. Na registratie kunt u dit online terugvinden op www.ep-online.nl.

Energielabel in puntentelling
Het energielabel is een onderdeel van de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Hoe lager het energielabel, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximale huurprijs.