Energie-index woning

Wat is een energie-index?
De energie-index is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woonruimte. Voor het opstellen van een energie-index worden ca. 150 woningkenmerken opgenomen. Het gaat dan om eigenschappen en maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken. Bij de registratie van de energie-index wordt tevens door de overheid (RVO) een definitief energielabel vastgesteld en aangeleverd. Dit definitief energielabel kan als administratieve verplichting worden gebruikt.

De ervaren EPA-W adviseurs van Energielabel Holland staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBISnl en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van energie-indexen en het definitief maken van voorlopige energielabels. De energie-indexen die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar rechtsgeldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO. Na registratie kunt u dit online terugvinden op www.ep-online.nl.

Verschil energie-index en definitief energielabel
De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken. Dit geeft een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Het definitief energielabel is gebaseerd op slechts 10 kenmerken. Dit geeft een onduidelijk en vertekend beeld van de energiezuinigheid van een woning. Op het certificaat, dat sinds 1 januari 2015 uitsluitend door de overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt afgegeven, staat vaak verwarrende en onjuiste informatie. Hierdoor kan het zijn dat energiezuinige woningen ten onrechte een laag energielabel krijgen en energie onzuinige woningen een hoog energielabel. Dit heeft te maken met de sterke vereenvoudiging van de methodiek voor het vaststellen van een definitief energielabel.

Vanaf 1 januari 2015 is er geen relatie meer tussen de energie-index en de energielabelklasse van het definitief energielabel. Voor 1 januari 2015 was dit wel het geval. Doordat de energie-index en energielabelklassen geen relatie meer hebben kunnen er veel onlogische resultaten naar voren komen. Afhankelijk van de woningkenmerken kan het zijn dat bij dezelfde energie-index verschillende energielabels worden geleverd. Dit is reden genoeg weinig waarde te hechten aan het definitief energielabel en dit niet mee te nemen in een aan- of verkoopbeslissing.

Energie-index in puntentelling
De energie-index is een onderdeel van de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Hoe lager de energie-index, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximale huurprijs. Energielabels die op basis van de methodiek voor 1 januari 2015 zijn vastgesteld mogen ook nog worden toegepast in de puntentelling. Voorlopige en definitieve energielabels die na 1 januari 2015 zijn afgegeven zijn niet toepasbaar in de puntentelling.